Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας τον ΑΦΜ και τα στοιχεία της επιχείρησης σας.

Θα έχετε πρόσβαση στην αποθήκη της εταιρείας με την χονδρική ανα κούτα/παλέτα (NET & MOQ).

Το τμήμα χονδρικής είναι στην διάθεσή σας!